1.
SOBOL, Dorota. Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 4 grudzień 2017, T. 48, nr 2, s. 73–87. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2017.005.