Dolna, H., i E. Dolny. „Osobowościowe Uwarunkowania aktywności Zawodowej osób Starszych”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, t. 40, sierpień 2009, s. 191-04, doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.015.