Łapińska, J. „Przyczyny Rozwoju Wymiany wewnątrzgałęziowej W Nowych Teoriach Handlu międzynarodowego”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, t. 40, sierpień 2009, s. 147-63, doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.012.