Chaberek, M., i G. Karwacka. „Logistyka Jako Praktyczne Urzeczywistnienie Prakseologicznych Zasad Dobrej Roboty”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, t. 40, lipiec 2009, s. 7-18, doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.001.