Jasiniak, M. „Wybrane Wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw Krajowych I przedsiębiorstw Zagranicznych W Polsce – Analiza porównawcza”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, t. 44, nr 1, czerwiec 2013, s. 55-64, doi:10.12775/AUNC_EKON.2013.005.