Daniłowska, A. „Rola Kobiet We władzach Gmin Wiejskich”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, t. 48, nr 2, grudzień 2017, s. 149-58, doi:10.12775/AUNC_ECON.2017.009.