[1]
M. Osińska, „Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz”, AUNC - Ekonomia, t. 39, s. 41–50, wrz. 2009.