[1]
J. Łapińska, „Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w nowych teoriach handlu międzynarodowego”, AUNC - Ekonomia, t. 40, s. 147–163, sie. 2009.