[1]
M. Chaberek i G. Karwacka, „Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty”, AUNC - Ekonomia, t. 40, s. 7–18, lip. 2009.