[1]
A. Rutkowska-Ziarko, „Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej”, AUNC - Ekonomia, t. 41, s. 71–82, lip. 2010.