[1]
M. Piłatowska, „Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu”, AUNC - Ekonomia, t. 41, s. 43–56, lip. 2010.