Łapińska, J. (2009) „Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w nowych teoriach handlu międzynarodowego”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40, s. 147–163. doi: 10.12775/AUNC_ECON.2009.012.