Chaberek, M. i Karwacka, G. (2009) „Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40, s. 7–18. doi: 10.12775/AUNC_ECON.2009.001.