Rutkowska-Ziarko, A. (2010) „Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41, s. 71–82. doi: 10.12775/AUNC_ECON.2010.005.