Jasiniak, M. (2013) „Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44(1), s. 55–64. doi: 10.12775/AUNC_EKON.2013.005.