Chaberek, Mirosław, i Grażyna Karwacka. 2009. „Logistyka Jako Praktyczne Urzeczywistnienie Prakseologicznych Zasad Dobrej Roboty”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 40 (lipiec):7-18. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.001.