Więcek, Agata, Katarzyna Mroczek, i Piotr Trąpczyński. 2013. „Wielowymiarowa Analiza porównawcza Korupcji W Europie W Latach 2001–2011”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (1):129-44. https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.010.