Brodowski, Paweł, i Roman Rudnicki. 2013. „Metropolia Bydgosko-toruńska Jako Obszar Wzrostu Budownictwa Mieszkaniowego W województwie Kujawsko-Pomorskim W świetle Danych GUS W Latach 1996–2011”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (1):77-92. https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.007.