Jasiniak, Magdalena. 2013. „Wybrane Wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw Krajowych I przedsiębiorstw Zagranicznych W Polsce – Analiza porównawcza”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (1):55-64. https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.005.