Nazarczuk, Jarosław Michał, i Roman Kisiel. 2013. „Postrzeganie Pomocy Publicznej W SSE Jako Instrumentu Pozyskiwania bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (1):7-16. https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.001.