Osińska, M. (2009). Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39, 41–50. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.024