Łapińska, J. (2009). Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w nowych teoriach handlu międzynarodowego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40, 147–163. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.012