Chaberek, M., & Karwacka, G. (2009). Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40, 7–18. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.001