Sobczak, I. (2010). Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw bez kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41, 175–189. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.013