Karaszewska, H. (2010). Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41, 123–132. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.009