Rutkowska-Ziarko, A. (2010). Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41, 71–82. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.005