Marona, B., & Bieniek, A. (2013). Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996–2010. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44(2), 333–350. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.022