Brodowski, P., & Rudnicki, R. (2013). Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44(1), 77–92. https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.007