Jasiniak, M. (2013). Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44(1), 55–64. https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.005