Pakulska, T. (2013). Formy internacjonalizacji non-equity a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – implikacje dla polskiej gospodarki. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44(1), 27–40. https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.003