Sobol, D. (2017). Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48(2), 73–87. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.005