(1)
Dolna, H.; Dolny, E. Osobowościowe Uwarunkowania aktywności Zawodowej osób Starszych. AUNC - Ekonomia 2009, 40, 191-204.