(1)
Chaberek, M.; Karwacka, G. Logistyka Jako Praktyczne Urzeczywistnienie Prakseologicznych Zasad Dobrej Roboty. AUNC - Ekonomia 2009, 40, 7-18.