(1)
Rutkowska-Ziarko, A. Wykorzystanie Dolnostronnych współczynników Beta W Analizie Ryzyka Systematycznego Na GPW W Warszawie W Warunkach Zmiennej Koniunktury giełdowej. AUNC - Ekonomia 2010, 41, 71-82.