(1)
Piłatowska, M. Skumulowany błąd Prognoz Jako Metoda Wyboru Modelu. AUNC - Ekonomia 2010, 41, 43-56.