(1)
Jasiniak, M. Wybrane Wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw Krajowych I przedsiębiorstw Zagranicznych W Polsce – Analiza porównawcza. AUNC - Ekonomia 2013, 44, 55-64.