(1)
Daniłowska, A. Rola Kobiet We władzach Gmin Wiejskich. AUNC - Ekonomia 2017, 48, 149-158.