[1]
Rutkowska-Ziarko, A. 2010. Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia. 41, (lip. 2010), 71–82. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.005.