1.
GACKOWSKI, Jacek, CZYŻEWSKI, Łukasz & MARKIEWICZ, Małgorzata. Strony Redakcyjne. Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia [online]. 2 luty 2022, T. 37, s. 1–6. [udostępniono 13.4.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ARCH.2021.001.