1.
MAŁECKA-KUKAWKA, Jolanta. Polsko-czeskie i czesko-polskie kontakty w toruńskiej archeologii w drugiej połowie XX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia [online]. 30 grudzień 2021, T. 36, s. 147–176. [udostępniono 28.3.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ARCH.2020.009.