Gackowski, J., Łukasz Czyżewski, i M. Markiewicz. „Strony Redakcyjne”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia, t. 37, luty 2022, s. 1-6, doi:10.12775/AUNC_ARCH.2021.001.