Małecka-Kukawka, J. (2021). Polsko-czeskie i czesko-polskie kontakty w toruńskiej archeologii w drugiej połowie XX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia, 36, 147–176. https://doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2020.009