1.
Zasada A, Zmudziński M. IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym”. AKZ [Internet]. 16 maj 2015 [cytowane 30 listopad 2021];(5(7)/):185-9. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/AKZ/article/view/AKZ.2014.010