1.
BEWICZ, Piotr. Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, pod red. K. Pijarskiego, wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 19 czerwiec 2015, nr 5(7)/, s. 243–247. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2014.021.