1.
CHYRKOWSKI, Krystian. Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 19 czerwiec 2015, nr 5(7)/, s. 241–242. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2014.020.