1.
DEGEN, Robert. Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918–1939, t. 1: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 18 czerwiec 2015, nr 5(7)/, s. 221–229. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2014.016.