1.
ADAMSKA, Marta & LISOWSKA, Kinga. Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 17 maj 2015, nr 5(7)/, s. 209–216. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2014.014.