1.
WRÓBEL, Łukasz. Międzynarodowa konferencja „Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 17 maj 2015, nr 5(7)/, s. 196–200. [udostępniono 9.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2014.011.