1.
MAZUR, Hubert & ROSA, Agnieszka. O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 14 maj 2015, nr 5(7)/, s. 169–181. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2014.009.