1.
BUNKOWSKA, Paulina. Sympozjum "Kancelaria i archiwum cyfrowe", Warszawa, 8 lutego 2012 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2012, nr 3(5)/, s. 230–236. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2012.009.